หน้าแรก

บริษัท มาร์เท็ค โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งทางบริษัทฯได้เล็งเห็นความสำคัญในการตอบสนองต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมน้ำและน้ำเสีย โดยดำเนินธุรกิจในการผลิต ออกแบบและจัดจำหน่ายถังบรรจุน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย อุปกรณ์ในการบำบัดน้ำเสีย เช่น สื่อชีวภาพ หัวจ่ายอากาศ เครื่องเติมอากาศ ปั้มสูบตะกอน เป็นต้น โดยบริษัทยึดหลักการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและเทคโนโลยีการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในการผลิตสินค้าภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทอื่นๆ มาโดยตลอดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว มาเลเซีย กัมพูชา เป็นต้น ด้วยคุณภาพและประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้ทางบริษัทฯได้ขยายธุรกิจสู่ผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ไซโคลนดักฝุ่น สครับเบอร์ เป็นต้น

บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก.) เลขที่ 435-2548 และ 1379-2551 และมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001:2015 จาก UNITED OF KINGDOM SERVICE (UKAS) ประเทศอังกฤษ และ NATION ACCERDITATION COUNCIL (NAC) ประเทศไทย อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯที่ออกแบบจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย

นโยบายคุณภาพ

“ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ฟูเฟื่องเรื่องคุณภาพ

   สินค้าส่งตรงเวลา      ลูกค้าพึงพอใจ”


imprumut fara loc de munca

On the other hand, they buy papers online for college also give you suggestions on how best to complete the mission correctly.

These essays are very beneficial and will surely enhance your chances in getting a promotion or in being hired for essay writer work.

essay writing service