ผลิตภัณฑ์ > ถังดักไขมัน


ถังดักไขมัน รุ่น FTU

ถังดักไขมัน รุ่น FT – Series คือ ถังดักไขมันสำเร็จรูปสำหรับติดตั้งไว้ใต้ซิ้งล้างจาน โดบทำหน้าที่แยกไขมันและน้ำมันออกจากน้ำทิ้ง ที่ระบายมาจากครัว เพื่อลดความสกปรกลง และสามารถปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

แผนผังการทำงานของระบบ (FLOW DIAGRAM)

ลักษณะของถังเป็นถังสำเร็จรูป (Compact Onsite Treatment Unit) ผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (Fiberglass Reinforce Plastic) โดยแบ่งการทำงานออกเป็นส่วนๆ ดังนี้

ตระแกรงดักเศษอาหาร (Screening for food waste)

เมื่อน้ำทิ้งจากครัวไหลผ่านเข้ามาในถังดักไขมันนี้จะผ่านตระแกรงดักเศษอาหาร  ซึ่งจะกรองเศษอาหารออกจากน้ำทิ้งให้ค้างอยู่บนตระแกรง  ตระแกรงนี้สามารถถอดเข้าออกไปล้างทำความสะอาดได้ง่าย

ส่วนแยกไขมัน(Oil and grease trap chamber)

ในส่วนนี้ได้มีการออกแบบทางด้านหลักชลศาสตร์ให้มีรูปร่างที่เหมาะสม  โดยมีพื้นที่ผิว ลักษณะถังและแผงกั้นบังคับทิศทางน้ำ  เพื่อเอื้ออำนวยในการแยกไขมันที่ลอยตัวบนผิวน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ท่ออ่อนระบายไขมัน(Flexible hose for outflow grease)

เมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่ง  ประมาณ 7–10 วัน ชั้นไขมันจะสะสมหนาขึ้น  ซึ่งจะ

สามารถระบายชั้นไขมันออกโดยท่ออ่อนระบายไขมันโดยระบายสู่ภาชนะรองรับหรือถุงดำ

แบบรูปมาตรฐาน (Standard Drawing)