ผลิตภัณฑ์ > ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่


ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ รุ่น PA

ระบบบำบัดน้ำเสีย PA-Series คือ ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้ายสำหรับหมู่บ้านจัดสรร แบบเติมอากาศ (Aerobic Process) โดยขบวนการบำบัดแบบ Post Contact Aeration System โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการลดค่าความสกปรกในรูป BOD ให้ลดลงต่ำกว่า 20 มก./ลิตร ตามมาตรฐานกำหนด และช่วยกำจัดก๊าซที่เกิดขึ้นจากการบำบัดน้ำเสียโดยระบบบำบัดน้ำเสียแบบกรองไร้อากาศออกไป ก่อนระบายน้ำทิ้งออกนอกโครงการ หรือท่อระบายน้ำทิ้งสาธารณะ

ลักษณะของถังเป็นถังสำเร็จรูป (Compact Onsite Treatment Unit) ผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (Fiberglass Reinforce Plastic)

แผนผังการทำงานของระบบ (FLOW DIAGRAM)

หลักการทำงานของระบบ

ลักษณะของการบำบัดเป็นแบบการเติมอากาศที่บรรจุสื่อชีวภาพ (Synthesis Media)  โดยจุลินทรีย์ชนิดที่ต้องการอากาศ(Aerobic Bacteria) และมีการเป่าอากาศโดยเครื่องเป่าอากาศ (Air Blower) ความเข้มข้นของจุลินทรีย์จะขึ้นอยู่กับอัตราการไหลจริง จุลินทรีย์จะช่วยย่อยสลายของเสียทำให้ค่าบีโอดีต่ำกว่า 20 มก./ลิตร  จุลินทรีย์ที่แขวนลอยสามารถหลุดออกไปกับน้ำได้ทำให้ สารแขวนลอยออกเกินกว่า 30 มก./ลิตร ดังนั้นจึงต้องเพิ่มสื่อชีวภาพเพื่อให้จุลินทรีย์สามารถเกาะอยู่บนแผ่นที่ผิวเป็นฟิล์มบางๆ การเกาะนี้จะช่วยยืดอายุของตะกอน ให้มากขึ้นถึง 24 วัน ทำให้ความเข้มข้นของจุลินทรีย์มีมากขึ้นด้วย แต่อย่างไรก็ตามปริมาณจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นจะไม่มากเกินกว่าความสกปรกหรืออาหารที่มีอยู่ในน้ำได้ และผลของการเติมอากาศนี้ ยังทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของออกซิเจน ทำให้ก๊าซต่างๆที่เกิดขึ้นจากระบบกรองไร้อากาศให้อยู่ในรูปผลึกแขวนลอยและปนไปกับสารแขวนลอยไหลออกไปจากถัง

แบบรูปมาตรฐาน (Standard Drawing)