ผลิตภัณฑ์ > ถังบรรจุน้ำ


ถังบรรจุน้ำ รุ่น PTE

ถังเก็บน้ำ Zine คือ ถังเก็บน้ำบนดิน ที่ผลิตจากโพลิเอทิลีน(LLDPE) ชนิดบรรจุอาหาร(Food Grade)

ทำให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย สำหรับบรรจุน้ำเพื่อบริโภค อีกทั้ง UV Stabilization ป้องกันไม่ให้สีซีดเวลาตากแดดเป้นเวลานาน ปราศจากตะไคร้ แมลง และฝุ่นด้วยฝาล๊อคสนิท ด้วยวีการผลิต Injection Molding

รับประกันประกันคุณภาพถังถึง 12 ปี ยังได้รับมาตรฐาน (มอก. 1379-2551) และมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก UKAS และ NAC